Western Kickers Linedancers Western Kickers
Linedancers
Western
Kickers
WKL
Kurs Aktivitet Fordel Påmelding
Danser Galleri Om oss Kontakt

Styret

Oppdatert: 13. oktober 2021


 

LEDER

Per Alnes

 
NESTLEDER 

Nina Høyesveen

 
SEKRETÆR

Kristin Lilleespe

 
STYREMEDLEM

Mona Lillegård

 
STYREMEDLEM

Anne Lene Bergsodden

 
KASSERER

Gunn Høyesveen